Evolution

orary

Nybegynder
Selvom Darwin i den første tid efter hjemkomsten fra sin rejse til Sydamerika var travlt optaget af at organisere bearbejdningen af det indsamlede materiale, glemte han ikke artsproblemet. Gennem hele sin voksne tilværelse gjorde Darwin meget omhyggelige notater, og herigennem kan man på meget nært hold følge ham frem til den endelige løsning. Han afviste tanken om de uforanderlige gudskabte arter. Arter ændres, og nye dannes ved naturlige processer. Darwin trak paralleller til husdyravl, hvor mennesket foretager en kunstig selektion af de individer, der skal føre slægten videre; men hvordan sker den naturlige selektion hos vilde arter? Darwin skriver i sin selvbiografi, at løsningen kom til ham en oktoberaften i 1838, hvor han tilfældigt læste sjette udgave af T.R. Malthus' bog om befolkningsproblemet, An Essay on the Principle of Population. Heri forfægtes det synspunkt, at menneskenes antal forøges hurtigere end de nødvendige resurser. Darwin indså, at overførtes teorien på naturen, ville det betyde, at der individerne imellem måtte foregå en kamp for tilværelsen om de begrænsede resurser. Individer med særlig gunstige egenskaber ville klare sig bedst, og egenskaberne ville videreføres til afkommet. Der sker således en naturlig selektion, og med tiden ændres arten.

Vi blev trætte af at kramme og vælger at hylde Darwin og hans teorier.
Evolution er begyndt på v8

Vi kom uheldigt ud af WC og måtte forlade stammen med nedbøjet nakker og klistermærker på ryggen hvorpå der stod forrædere.

Så for at skabe lidt sammenhold i vores nye stamme har vi valgt at gå i krig.

Og ikke overraskende accepterede vi den indbydelse som vores afsked afstedkom.

Vi tror på at vi er stærkere end WC og dens samlede arsenal af krammebamser og byder op til dans.
Må den stærkeste overleve :)
 
Senest redigeret:

belastning

Spilentusiast
jeg tro ikke på i er ret stærke. eller er det måske fordi de to svagest i jeres stamme skulle tage mine byer.. OrangeGulerod og orary
game over belastning nej du, i to komme til at fortryde i har lagt jer ud med mig..:p