Redesign af angrebsplanlæggeren!

Zoidberg

Community Manager
Tribal Wars Holdet
InnoGames
Reaktionsscore
0
Redesign af angrebsplanlæggeren!


Kære krigere!
På denne forårsdag i 2021 glæder det os at kunne annoncere noget vores udviklere har arbejdet på i et stykke tid efterhånden:

Den nuværende angrebsplanlægger er noget tung at danse med i brug, og derfor har I efterspurgt ændringer til den.
Udviklingen af den er stadig pågående, hvorfor det er muligt at introducere små tweaks og ændringer hist og her. Vi vil virkelig gerne skabe den bedst mulige oplevelse for jer alle sammen, og vil derfor være rigtig gerne høre jeres feedback herunder.

Designændringer1618651081793.png


Den nye angrebsplanlægger vil blive inddelt i tre sektioner og tilgås på samme måde som den nuværende. Disse tre sektioner er kortet, ordrelisten og ordretildelingen. De bliver vist når spilleren vælger "åbn angrebsplanlægger" på kortet. Dette sikrer at tavlen er visket ren for hver sektion af værktøjet og forhindrer forvirring for spilleren. Den første nye sektion er:

Kortet

Kortsektionen giver spillere mulighed for at vælge mål direkte fra kortet.. Ved at klikke på en landsby indsættes dens koordinater i ordretildelingensfeltet, ligesom landsbyen bliver fjernet derfra hvis den klikkes på endnu en gang. Der bliver vist et unikt ikon på landsbyerne, som bliver refereret i tildelingsorden - ét for angreb, ét for fakes og ét for support. Disse ikoner er unikke for angrebsplanlæggeren for at undgå forvirring - der er dog brugt midlertidige ikoner herunder for at illustrere praksis.


1618651106490.png

Ordrelisten

Den næste sektion i den nye angrebsplanlægger er ordrelisten. Her bliver ordre som spillere har tildelt til deres stammekammerater vist. Odrene vil blive vist i kronologisk orden fra nyest til ældst. Navn, type, mål, angrebstid, tildelte spillere and tildelt troppemængde til en ordre bliver vist. Spillere kan redigere ordrer ved at klikke på redigerknapper vist i øverste højre hjørne. Efterhånden som de tildelte spillere udfører ordren bliver et flueben vist ved siden af deres navn som bekræftelse på, at de har sendt de påkrævede tropper til de viste mål. Det kan blive en overvejelse at gøre dette betinget af spillernes præferencer omkring deling af kommandoer.


1618651129331.png

Til at sende kommandoer findes der en separat sektion.

Tildelte ordrer vil kunne ses på forsamlingspladsen for hver spiller, hvilket gør de hurtigt kan se hvilke angreb de skal have sendt og hvornår. Spilleren skal ganske enkelt bare klikke på landsbyen i en ordre, og så bliver kommandoen udfyldt med data fra formularen - altså påkrævede tropper og mållandsbyen. Herfra kan kommandoen udføres som normalt. Ordrer kan udføres fra en hvilken som helst af spillerens landsbyer.

Så længe spilleren sender de korrekte tropper gør ordren ikke forskel på om angreb eller support kommer fra forskellige landsbyer. Når en ordre er udført vil der ses et flueben ved siden af dens navn for at vise spilleren at ordren er udført. X timer efter sendetiden på ordren bliver den automatisk slettet fra spillerens forsamlingssted.


1618651138864.png

Ordretildelingsformularen


Den tredje og sidste nøglesektion er ordretildelingsformularen. Spillere kan tildele ordrer til spillere i deres stamme fra ordretildelingsformularen. De kan navngive deres ordrer, men som standard er de automatisk navngivet i nummerisk orden (så den førsttildelte blive automatisk kaldt "Ordre #1"). Det vil være muligt at tilføje landsbykoordinater til ordrer manuelt, eller der kan klikkes på byer på kortet for at tilføje dem. Spillere kan specificere eksakte typer og mængder af tropper der skal bruges til et angreb, en support eller en fake. Specificeres der ikke et antal for en troppetype bliver den type automatisk ekskluderet fra ordren.

Fordi det er spillere der tildeler angreb til andre spillere, hvis landsbyer de ikke kan specificere, kan der kun sættes et ankomsttidspunkt for angrebene. Spillerne ordrene er tildelt bliver vist et afsendingstidspunkt for deres angreb når de gennemser deres ordrer via forsamlingspladsen. Spillere kan vælge stammekammerater fra en liste og bruge søgefunktionen til at finde specifikke spillere.

Når de er tildelt vil ordrer blive vist i listen i angrebsplanlæggeren og på forsamlingspladsen hos den tildelte spiller. Som på forsamlingsstedet vil ordrene blive fjernet X timer efter det specificerede ankomsttidspunkt

Spillere vil være begrænset til op til 50 mållandsbyer i én ordre, men antallet af ordrer er ikke begrænset. Denne begrænsning er en teknisk én, og bliver måske hævet under beta og/eller mens funktionen er i luften og der er nok data til at vi ved, hvor meget belastning det lægger på spilserverne. Begrænsning findes ligeledes for at forhindre en inflation af ordrelisten til uoverskuelige mængder af byer der skal angribes, men vi hører meget gerne feedback om dette.

1618651150984.png


Din mening!


Da vi gerne vil have angrebsplanlæggeren bliver brugt af så mange af jer som muligt, så tackler denne redesign hele planlæggeren og ændrer den drastisk. Derfor er vi også meget nysgerrige på, hvad I har at sige om det. Har I spørgsmål eller andet, så giv meget gerne lyd i kommentarene herunder.
Det skal gerne være et nyttigt værktøj for alle, så hvis der er noget vi kan gøre for at forbedre det, så vil vi meget gerne prøve at tackle det. På forhånd tak for jeres samarbejde!

Dit Tribal Wars-team